Tufanpaşa Mh. 94 Ada, 5 ve 57 Parsel Uygulama İmar Planı İlanı

İLAN

Devamı...

İlçemiz Aslanpaşa ve Tufanpaşa Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre 27.08.2019 tarihinde saat 16.00 da açık arttırma suretiyle kiralaması yapılacaktır.

İhale Eki için tıklayınız

Devamı...

Geri Dönüşüm Atık Toplama İhale İlanı

Geri Dönüşüm Atık Toplama İhale İlanı

Devamı...

2019 YILI CANLI HAYVAN KG FİYATI

Belediyemiz 2019 yılı Kurban bayramı canlı hayvan kg fiyatı; büyük baş 20 TL, küçük baş (koyun,keçi) 23 TL olarak belirlenmiştir.

Devamı...

İHALE İLANI

İHALE İLANI KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki listede niteliği, yeri,miktarı,Muhammen Bedeli ve geçici teminatı belirtilen 10 adet taşımaz 2886 sayılı DİK'in 45’inci maddesine göre Açık Teklif...

Devamı...

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

İLAN EKİ

Devamı...

İHALE İLANI

İHALE İLANI

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki listede niteliği, yeri,miktarı,Muhammen Bedeli ve geçici teminatı belirtilen 10 adet taşımaz 2886 sayılı DİK'in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralanacaktır.

Mahalle

Sokak

D.K.no

Cinsi

Süresi

3 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tufanpaşa

Kapalı Hal İçi

Z/10

Dükkan

67

3 yıl

40,200.00 TL

1,206.00 TL

Aslanpaşa

Cami Kebir Sk

35/A

Dükkan

25

3 yıl

4,900.00 TL

147.00 TL

Aslanpaşa

Cami Kebir Sk

49/A

Dükkan

18

3 yıl

3,525.00 TL

105.75 TL

Aslanpaşa

Cami Kebir Sk

53/A

Dükkan

21

3 yıl

4,110.00 TL

123.30 TL

Aslanpaşa

Cami Kebir Sk

55/A

Dükkan

21

3 yıl

4,110.00 TL

123.30 TL

Aslanpaşa

Cami Kebir Sk

57/A

Dükkan

24

3 yıl

4,698.00 TL

140.94 TL

Aslanpaşa

Saimbeyli Cd.

80/A

Dükkan

20

3 yıl

10,875.00 TL

326.25 TL

Aslanpaşa

İlikçikuyu

3/A

Dükkan

32

3 yıl

6,960.00 TL

208.80 TL

Karacaoğlan

T.Özal Blv.

 

Büfe

12

3 yıl

6,525.00 TL

195.75 TL

Tepecikören

Köy İçi

 

Arsa

672.5

3 yıl

30,000.00 TL

900.00 TL

2-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kozan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılın sağlayacaklar, Şartnameyi  50 TL ücret karşılığı satın alınabilir

3-İhale 16/07/2019 Salı günü saat 16:00 da Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhale ile ilgili giderler, gazete ilanı, vergi ve harçlar ile diğer masraflar kiracıya aittir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler;

A-GERÇEK KİŞİLERİN:

a- İhale ile ilgili dilekçe,

b- Şartname alındı makbuzu,

c-Geçici Teminat (Teminat Mektubu dışındaki teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, dekontu veya makbuzu, dosyasına konulacak)

d- Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

e-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

f-Başkası adına vekaleten katılanların Noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

g-Vergi Dairesi, Kozan Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge

h-Güncel Adli sicil kaydı

B-TÜZEL KİŞİLERİN:

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) bentlerinde yazılı belgeler yanında, ayrıca

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret sicil gazetesi.

Evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

6-İhaleye katılmak isteyen talipli veya talipliler dosyalarını istenilen belgeleriyle birlikte ihale saati olan 16:00’da ihalenin yapılacağı Encümen Toplantı salonunda bulunmaları gerekmektedir.

7-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bu haberi Faceboook'ta paylaş