İlçemiz Şevkiye Mahallesi 17 Ada 32 Parsel Sayılı Taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlanı

Ek

Bu haberi Faceboook'ta paylaş