-İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi(168 ada 1 parsel) Aşağı Çarşı Caddesi 2/E adreslerindeki dükkan10 (On) yıllığına, Hacıuşağı mahallesi Irmak Caddesi 7/A,Tufanpaşa Mahallesi Hal Sokak 10/D adreslerindeki dükkanlar ve Tepecikören Mahallesi 158 ada 6 parsel (Elektronik Haberleşme Sistemi Olan) üzerindeki arsa 3 (Üç) yıllığına kiralanması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

 

İLAN EKİ