İlçemiz Akçalıuşağı Mahallesi Göller yaylası (142 ada 38 parsel) üzerindeki 1 Nolu (Lokanta), 2 Nolu (Kahvehane) dükkanların  kiralanması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

 

İlanın Eki