1-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

KOMİSYON BAŞKANI
   SUAT ERKAN
KOMİSYON BAŞKAN YRD.
   Ali Baysal
ÜYELER
   Salih Altıntaş, Kenan Avan, Hasan Sabri Erdem

2-İMAR KOMİSYONU

Komisyon Başkanı
   HAZIM DAĞLI
Komisyon Bşk.Yrd.
   Seval Tetik
Üyeler;
   Ruhi Gül, Volkan Bayrakçı, Emral Ücel

 

3-Çevre Sağlık Komisyonu

Gamze Ataş, Mustafa Kütük,  Mustafa Sertelli, Ömer Faruk Kaymaz

 

4-Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu

Emral Ücel, Salih Altıntaş, Süleyman Şenoğul, Volkan Bayrakçı, Abdullah Avcı

 

5-Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler ve Engelliler Hizmet Komisyonu

Suat Erkan,Yusuf Eroğlu, Saffet Sarıca, Mustafa Soner Uzun, Hasan Sabri Erdem

 

6-Kırsal Kalkınma Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu

Uğur Diliçıkık, Kenan Avan, Arif Yüceli, Şinasi Tutar, Mustafa Sertelli