1-İmar Komisyonu

2-Plan ve Bütçe Komisyonu

3-Çevre Sağlık Komisyonu

4-Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu

5-Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler ve Engelliler Hizmet Komisyonu

6-Kırsal Kalkınma Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu