ASANSÖR PROTOKOLÜNÜN YENİLENMESİ !

Belediyemizle asansör periyodik kontrol protokolü bulunan A tipi muayene kuruluşu olan, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’nin protokol süresi 01.04.2020 tarihinde dolacak olup, yeni protokol için tekliflerin, 15.03.2020 tarihine kadar...

Devamı...

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki listede niteliği, yeri,miktarı,Muhammen Bedeli ve geçici teminatı belirtilen 20 adet Gayrimenkul 2886 sayılı DİK'in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralanaca

  İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı...

Asansörlü Binaların Bina Yöneticilerinin Dikkatine !

Duyuru metni için tıklayınız

Devamı...

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 15 adet Gayrimenkul 2886 sayılı DİK'in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralanacaktır.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı...

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER

THALESSEMİ TESTİ: Evlenecek çiftler (Bir kişiden) Kozan Toplum Sağlığı Merkezinden (değerlerini gösterir ve taşıyıcı olup olmadığını belirtir) Thalessemi (AKDENİZ ANEMİSİ) Raporu getirecektir. (Thalessemi Testi; Kozan Toplum Sağlık Merkezinde Salı ve Perşembe Günleri 08.30 ile 11.30 arasında ücretsiz yapılmaktadır.)

SAĞLIK RAPORLARI: Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 123. ve 124. Maddelerinde belirtilen Çiftlerin Evlenmeye engel bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu getireceklerdir. Sağlık Raporu resimli ve mühürlü olacaktır. (Sağlık Ocaklarından “nikâh için" ibaresi ile alınacaktır)  Not: Evlenme Sağlık Raporunda ayrıca Akdeniz anemisi taraması yapılmıştır yazısı aile hekimi tarafından onaylanacaktır.

EVLENME EHLİYET BELGESİ: Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden çiftler birlikte giderek alacaklardır. Çiftlerin her ikisi de Kozan'da ikamet ediyor ise evlenme ehliyet belgesini evlendirme memurluğumuzdan alabilirler.)

VESİKALIK RESİM: Çiftlerden her biri için 4 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (orijinal 4,5x6 ebadında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez) kadın için alın ve çene açık olacak, erkek için baş açık olacaktır. Başörtülü resimler; alın, çene ve yüzleri açıkta olmak şartıyla - bone olmayacak şekilde renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ: Çiftelerin en son medeni hali işlenmiş T.C. Kimlik No’lu resimli Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri. Yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.10 yılı doldurmuş kimlikler kabul edilmez. Not: Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.

AİLE CÜZDAN ÜCRETİ: Vezneye yatırılacaktır.

EVLENME İZİN BELGESİ:
Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge verildiği tarihten 6 ay süreyle geçerli olup bu husus belgede de gösterilir.

 

DİKKAT!

     ● Belediyemizde kıyılacak nikâh merasiminde çiftlerin nikâh saatinden 10 dk. önce Memurluğumuz bekleme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

     ● Gününde gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir ve hiçbir evrak iade edilmez.

     ● Mazeretlerinden dolayı gelemeyecek olan çiftlerimizin nikâh saatinden 1 saat önce Memurluğumuza bildirmeleri gerekmektedir.

     ● Dul ve boşanmış bayanlar eski eş soyadını kullanıyorlar ise kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmeleri gerekmektedir.