Kızıllar Mahallesi 109 ada 21,22 ve 23 nolu parsel

Kızıllar Mahallesi 109 ada 21,22 ve 23 nolu parsel

Devamı...

kızıllar Mahallesi 109 ada 14 nolu parsel ilanı

kızıllar Mahallesi 109 ada 14 nolu parsel ilanı

Devamı...

Kızıllar mahallesi 109 ada 19 nolu parsel ilanı

Kızıllar mahallesi 109 ada 19 nolu parsel ilanı

Devamı...

Kızıllar mahallesi 108 ada 6,7 ve 20 nolu parsel

Kızıllar mahallesi 108 ada 6,7 ve 20 nolu parsel

Devamı...

Kemer Mahallesi 53 Nolu Parsel İlanı

Kemer Mahallesi 53 Nolu Parsel İlanı

Devamı...

Kemer Mahallesi 45 Nolu Parsel İlanı

Kemer Mahallesi 45 Nolu Parsel İlanı

Devamı...

Kemer Mahallesi 42 Nolu Parsel İlanı

Kemer Mahallesi 42 Nolu Parsel İlanı

Devamı...

Kemer Mahallesi 1 Nolu Parsel ilanı

Kemer Mahallesi 1 Nolu Parsel ilanı

Devamı...

Aslanpaşa Mahallesi 2/B 2/C 2/D 2/E Nolu İşyerlerinin Kiraya Verilme ilanı

İlan Eki

Devamı...

İlçemiz Şevkiye Mahallesi 386 Ada 261 Parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uygulama İlanı

ilan Yazısı Meclis Kararı

Devamı...

Kozan Belediyesi Sürekli İşçi Kadrosuna/İşçi Statüsüne Geçirilecek İşçilerin Sözlü Sınav Sonuç Listesi

Sözlü Sınav Sonuç Listesi 1 Sözlü Sınav Sonuç Listesi 2  

Devamı...

İl Otlatma Planı Onayı Duyurusu

4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkartılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde kabul edilen "İl Otlatma Planı" hakkındaki Valilik Makamı'nın 25/01/2018 Tarih ve 256771 Sayılı olurları yazımız ekinde sunulmaktadır. Ek Aşağıdadır İl...

Devamı...

Belediyemiz Taşeron Sınavı İtiraz Komisyonu Kararının Tebliğ Edilmesi Duyurusu

Valilik Yazı Eki 1 Valilik Yazı Eki 2

Devamı...

Kozan Belediyesi Sürekli İşçi Kadrosuna/İşçi Statüsüne Geçirilecek İşçilerin Sözlü Sınav Listesi

Özel Güvenlik Hizmet Alımı Listesi Temizlik İşleri Listesi Destek Personel Alım Listesi

Devamı...

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER

THALESSEMİ TESTİ: Evlenecek çiftler (Bir kişiden) Kozan Toplum Sağlığı Merkezinden (değerlerini gösterir ve taşıyıcı olup olmadığını belirtir) Thalessemi (AKDENİZ ANEMİSİ) Raporu getirecektir. (Thalessemi Testi; Kozan Toplum Sağlık Merkezinde Salı ve Perşembe Günleri 08.30 ile 11.30 arasında ücretsiz yapılmaktadır.)

SAĞLIK RAPORLARI: Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 123. ve 124. Maddelerinde belirtilen Çiftlerin Evlenmeye engel bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu getireceklerdir. Sağlık Raporu resimli ve mühürlü olacaktır. (Sağlık Ocaklarından “nikâh için" ibaresi ile alınacaktır)  Not: Evlenme Sağlık Raporunda ayrıca Akdeniz anemisi taraması yapılmıştır yazısı aile hekimi tarafından onaylanacaktır.

EVLENME EHLİYET BELGESİ: Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden çiftler birlikte giderek alacaklardır. Çiftlerin her ikisi de Kozan'da ikamet ediyor ise evlenme ehliyet belgesini evlendirme memurluğumuzdan alabilirler.)

VESİKALIK RESİM: Çiftlerden her biri için 4 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (orijinal 4,5x6 ebadında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez) kadın için alın ve çene açık olacak, erkek için baş açık olacaktır. Başörtülü resimler; alın, çene ve yüzleri açıkta olmak şartıyla - bone olmayacak şekilde renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ: Çiftelerin en son medeni hali işlenmiş T.C. Kimlik No’lu resimli Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri. Yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.10 yılı doldurmuş kimlikler kabul edilmez. Not: Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.

AİLE CÜZDAN ÜCRETİ: Vezneye yatırılacaktır.

EVLENME İZİN BELGESİ:
Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge verildiği tarihten 6 ay süreyle geçerli olup bu husus belgede de gösterilir.

 

DİKKAT!

     ● Belediyemizde kıyılacak nikâh merasiminde çiftlerin nikâh saatinden 10 dk. önce Memurluğumuz bekleme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

     ● Gününde gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir ve hiçbir evrak iade edilmez.

     ● Mazeretlerinden dolayı gelemeyecek olan çiftlerimizin nikâh saatinden 1 saat önce Memurluğumuza bildirmeleri gerekmektedir.

     ● Dul ve boşanmış bayanlar eski eş soyadını kullanıyorlar ise kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmeleri gerekmektedir.