Kızıllar Mahallesi 109 ada 21,22 ve 23 nolu parsel

Kızıllar Mahallesi 109 ada 21,22 ve 23 nolu parsel

Devamı...

kızıllar Mahallesi 109 ada 14 nolu parsel ilanı

kızıllar Mahallesi 109 ada 14 nolu parsel ilanı

Devamı...

Kızıllar mahallesi 109 ada 19 nolu parsel ilanı

Kızıllar mahallesi 109 ada 19 nolu parsel ilanı

Devamı...

Kızıllar mahallesi 108 ada 6,7 ve 20 nolu parsel

Kızıllar mahallesi 108 ada 6,7 ve 20 nolu parsel

Devamı...

Kemer Mahallesi 53 Nolu Parsel İlanı

Kemer Mahallesi 53 Nolu Parsel İlanı

Devamı...

Kemer Mahallesi 45 Nolu Parsel İlanı

Kemer Mahallesi 45 Nolu Parsel İlanı

Devamı...

Kemer Mahallesi 42 Nolu Parsel İlanı

Kemer Mahallesi 42 Nolu Parsel İlanı

Devamı...

Kemer Mahallesi 1 Nolu Parsel ilanı

Kemer Mahallesi 1 Nolu Parsel ilanı

Devamı...

Aslanpaşa Mahallesi 2/B 2/C 2/D 2/E Nolu İşyerlerinin Kiraya Verilme ilanı

İlan Eki

Devamı...

İlçemiz Şevkiye Mahallesi 386 Ada 261 Parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uygulama İlanı

ilan Yazısı Meclis Kararı

Devamı...

Kozan Belediyesi Sürekli İşçi Kadrosuna/İşçi Statüsüne Geçirilecek İşçilerin Sözlü Sınav Sonuç Listesi

Sözlü Sınav Sonuç Listesi 1 Sözlü Sınav Sonuç Listesi 2  

Devamı...

İl Otlatma Planı Onayı Duyurusu

4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkartılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde kabul edilen "İl Otlatma Planı" hakkındaki Valilik Makamı'nın 25/01/2018 Tarih ve 256771 Sayılı olurları yazımız ekinde sunulmaktadır. Ek Aşağıdadır İl...

Devamı...

Belediyemiz Taşeron Sınavı İtiraz Komisyonu Kararının Tebliğ Edilmesi Duyurusu

Valilik Yazı Eki 1 Valilik Yazı Eki 2

Devamı...

Kozan Belediyesi Sürekli İşçi Kadrosuna/İşçi Statüsüne Geçirilecek İşçilerin Sözlü Sınav Listesi

Özel Güvenlik Hizmet Alımı Listesi Temizlik İşleri Listesi Destek Personel Alım Listesi

Devamı...


-Müracaat sırasında çiftler birlikte gelerek, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

-Evlenecek olan çiftten birinin Kozan' da ikamet etmesi zorunludur. Kozan'da oturan yoksa bağlı oldukları belediyenin evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir.

-Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden iddet kararı getirmesi şarttır. Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

- Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler. 17 yaşını bitirmiş erkek-kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. Anne-Baba biri ölmüş ise ölümü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. 17 Yaşında ise Nüfus Müdürlüğünden NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ve Anne–Baba ile nikâh başvurusuna gelmeleri zorunludur. On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

-Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

-Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

-Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

-Evlilik başvuru evrakları düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerli olduğundan, istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

-Nikâh süresi belirlenirken en fazla 3 ay sonrasına, en erken ise 1 hafta içerisinde gerçekleştirilmek üzere nikâh günü verilmektedir. Örneğin, Mart ayında nikâh günü almak için belediyemize gelen kişi Nisan, Mayıs, Haziran aylarına gün alabilir.

-Nikâh tarihlerini ertelemek veya iptal etmek isteyenler en az 1 hafta önceden bildirmesi gerekmektedir.

- 65 Yaş üstü olan kişilerin Heyet Raporu almalarızorunludur.

- Nikâh töreni sırasında şahit olabilmek için ergin, mümeyyiz olmak (iyiyi kötüyü-doğruyu yanlışı ayırabilen) ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. (Evlendirme Yönetmeliği madde:28). Şahitlik yapacaklar T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı yanında olmalı ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.NİKÂH BAŞVURULARI:
Nikâh başvurusunda bulunacak çiftler,  Kozan Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat ederler. Başvurular; hafta içi 08.00-12.00  ile 13.00-17.00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Çiftlerden birinin Kozan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi müracaat için yeterlidir. Eksik evrakla kesinlikle kayıt kabul edilmez.ADRES: Kozan Belediyesi Evlendirme Memurluğu  / Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi Karşısı.(Millet Bahçesi Kültür Salonu İçi) Telefon: (0 322) 515 61 60