İ L A N

fİlçemiz, Mahmutlu Mahallesi 455 Ada 2 Parsel numaralı taşınmaz içerisinde “40 m²’ lik Trafo Alanı” oluşturulmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Kozan Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 131 Sayılı Kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 Tarih ve 259 Sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

            Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz resmi internet sitesinde 13/12/2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur. 13/12/2021

https://www.kozan.bel.tr/upload/2021/12/mecliskararlar.pdf

https://www.kozan.bel.tr/upload/2021/12/35b07b1d-1.pdf