UYGULAMA İMAR PLANI İLANI

İlçemiz Kent Merkezi Yaklaşık 3000 Hektar Alanda hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Kozan Belediye Meclisinin 07/06/2021 Tarih ve 120 Sayılı Kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2021 Tarih ve 220 Sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz resmi internet sitesinde 01/10/2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur. 01/10/2021 

https://www.kozan.bel.tr/upload/2021/10/kozanbel-meclis.pdf   

https://www.kozan.bel.tr/upload/2021/10/bsk-adana.pdf

https://www.kozan.bel.tr/upload/2021/10/3-ilan-imzali.jpg

https://www.kozan.bel.tr/upload/2021/10/uygulama-planii.jpg