Cenazelerimiz

Durdu Aydoğan
Halide Ünalan
Gülendam Alp
Döndü Baz
Sebahattin Demir
Behriye Savca
Ayşe Özcan
Ayşe Akbalık
Ayşe Akbalık
Abdi Önderli
Hacer Kaya
Nevilay Aylı
Ali Doğan
İsmet Erdoğan
Elmas Tezcan
Osman Diş
Şenol Elbüken
Eyüp Geçici
Tahsin Kara
Cenk Karaoğlu
Mehmet Saygılı
Hüsne Gültekin
Turhan Tap
Halime Ünal
Nisa Çilingir
Mahmut Özcan
Mustafa Uçar
Ali Kandemir
Ayşe İnce
Aysen Akdemir
Hüseyin Dibek
Şencan Ünüvar
Nuriye Yüceli