Cenazelerimiz

Bahri Özarli
Halil Efe
Meryem Kaya
Mustafa Över
Tahir Kılınç
İsmail Erdoğan
Ali Aydın
Zöhre Ayhan
Hatice Dolay
Muhsin Duran
Fatma Dinler
Yusuf Arıoğlu
Mehmet Eker
Zeki Aslantürk
BEDRİYE DOĞRU
Elif Avcı
Ayşe Özcan
Raziye Atar
Fatma Kara
Hatice Ünal
Emir Çiçek
Ayşe Günay
Ümmet Esen
Gültekin Meşe
Fadıma Demir
Kiraz Tufan
Döndü Özata
Mehmet  Arısoy