İLAN...

Kozan Belediye Başkanlığı personeline banka promosyonu verilmesi için Banka Promosyonu Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından Banka Promosyon teklifi alınacaktır. Detaylı Bilgiler Ektedir.

Banka Promosyon Şart Namesi

Banka Promosyon Teklif Mektubu

Banka Promosyon Yetki Belgesİ

Banka Promosyonu Verilmesi İlanı