İLK MECLİS TOPLANTISININ 2. OTURUMU TAMAMLANDI

İLK MECLİS TOPLANTISININ 2. OTURUMU TAMAMLANDI

 

Kozan Belediye’mizin ilk meclis toplantısının birinci oturumu geçtiğimiz Cuma günü yapılarak, toplantıda meclis başkan vekili seçimi gerçekleşti ve Gökmen Sarıtaş 1. başkan vekili, Mehmet Yiğit ise 2. başkan vekili, kâtip üyeliklerine ise Ayça Serbest ve Veysel Şakir getirilmişti.

Pazartesi günü saat 10.00 gerçekleştirilen ikinci oturumda ise diğer gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı.  2023 yılı gelir ve giderleri ile Hesap İş ve İşlemlerinin denetimine ait Denetim Komisyonu raporu meclise sunuldu, 2023 yılı Faaliyet (çalışma) raporunun meclise okundu, meclis üyeleri arasından 3 üyenin gizli oylama sonrasında yaşanan beraberlik neticesinden dolayı yapılan kura çekiminde Burak Erşik, Hakan Ağca ve Mustafa Tanrıverdi encümen üyeliğine seçildi. İmar Komisyon üyeliklerine ise, Eda Yıldırım, Abdullah avcı, Veli Küçük ve Ayça Serbest seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ise Alev Ataş, Murat Aydoğan, Ali Özkan ve Halil Yağbasanlar seçildi. Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğine 1 (bir) adet Asil üye olarak Atilla Eroğlu, 1 (bir) adet yedek üye olarak ta Murat Aydoğan seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Asil üye olarak Mehmet Düzgün, yedek üye olarak ise Yusuf Eroğlu seçildi.  Çukurova Belediyeler Birliğine ise; asil üye olarak; Yasemin Baykan, Enes Bekir Erkek, Ali Nergiz ve Gülcan Erol yedek üyeler ise Tuğşat Açıkgöz ve Murat Aydoğan olarak seçildiler. Kozan Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Teşekkül heyetine Mustafa Atlı, Ali Nergiz asil olarak Enes Bekir Erkek ve Eda Tanrıverdi yedek üye olarak seçildi. Belediyemizle Türk Yerel Hizmet Sen arasında imzalanan ve 31. 03,2024 tarihinde sona eren sosyal denge Tazminatı Sözleşme metni imzalamak üzere Belediye Başkanı Mustafa Atlı oy birliği ile yetkili kılındı. Belediyemize ait Kozan İmar Personel Ticaret Limited Şirketine yönetim kurulu üyesi ve yönetici atanması ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa Atlı oy birliği ile yetkili kılındı.