İLAN

Ekte yer alan 02.03.2023 tarihli ve 24333, 14334 yazılarımızın 192 ada 5 parsel ile 593 ada 2 parsel Malikine tebliğ niteliğinde olup, Belediyemiz internet sitesine 1 ay askıda kalması hususunda;

1-https://www.kozan.bel.tr/upload/2023/03/ilan-1.jpg

2-https://www.kozan.bel.tr/upload/2023/03/ilan-2.jpg