Nikah Yapılması İçin Gerekli Şartlar

-Müracaat sırasında çiftler birlikte gelerek, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

-Evlenecek olan çiftten birinin Kozan' da ikamet etmesi zorunludur. Kozan'da oturan yoksa bağlı oldukları belediyenin evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir.

-Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden iddet kararı getirmesi şarttır. Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

- Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler. 17 yaşını bitirmiş erkek-kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. Anne-Baba biri ölmüş ise ölümü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. 17 Yaşında ise Nüfus Müdürlüğünden NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ve Anne–Baba ile nikâh başvurusuna gelmeleri zorunludur. On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

-Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

-Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

-Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

-Evlilik başvuru evrakları düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerli olduğundan, istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

-Nikâh süresi belirlenirken en fazla 3 ay sonrasına, en erken ise 1 hafta içerisinde gerçekleştirilmek üzere nikâh günü verilmektedir. Örneğin, Mart ayında nikâh günü almak için belediyemize gelen kişi Nisan, Mayıs, Haziran aylarına gün alabilir.

-Nikâh tarihlerini ertelemek veya iptal etmek isteyenler en az 1 hafta önceden bildirmesi gerekmektedir.

- 65 Yaş üstü olan kişilerin Heyet Raporu almalarızorunludur.

- Nikâh töreni sırasında şahit olabilmek için ergin, mümeyyiz olmak (iyiyi kötüyü-doğruyu yanlışı ayırabilen) ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. (Evlendirme Yönetmeliği madde:28). Şahitlik yapacaklar T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı yanında olmalı ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.NİKÂH BAŞVURULARI:
Nikâh başvurusunda bulunacak çiftler,  Kozan Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat ederler. Başvurular; hafta içi 08.00-12.00  ile 13.00-17.00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Çiftlerden birinin Kozan Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi müracaat için yeterlidir. Eksik evrakla kesinlikle kayıt kabul edilmez.ADRES: Kozan Belediyesi Evlendirme Memurluğu  / Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi Karşısı.(Millet Bahçesi Kültür Salonu İçi) Telefon: (0 322) 515 61 60