KOZAN'DA SANAYİ VE ENDÜSTRİ

Araştırma sahasında sanayi fazla gelişmemiştir. İlçedeki sanayi oluşumunu iki ana kola ayırmak mümkündür. Çünkü, küçük ölçekli sanayi kollarını oluşturan oto tamirci, oto kaporta ve torna, demir hızarı, marangoz hızar atölyesi gibi kolların bulunduğu gibi; orta ölçekli sanayi kollarını oluşturan sanayi tesisleri de bulunmaktadır. Bu sanayi kollarının gelişimi ise son 15-20 yılın ürünü olup, 2004 yılında da Kozan Organize Sanayi Bölgesinin yatırım planına yeniden alınması ve altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası KOSB'ta tesisler kurulmaya başladı.

Küçük Ölçekli Sanayi Kolları

S.S. Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircileri, oto elektrikçileri, traktör tamircileri, torna ve tesviyeciler, demir hızarları, marangoz ve hızar atölyeleri vb. gibi kuruluşlar yer almaktadır. Adana yolu güzergâh üzerinde bulunan S.S. Küçük Sanayi Sitesi sayesinde bu iş yerleri bir araya toplanmıştır.

Orta Ölçekli Sanayi Kolları
İlçede orta ölçekli sanayi tesisi tablosu şöyle: yem ve un fabrikaları, yağ üretim tesisleri, Anavarza Bal Fabrikası, Bin boğa Bal Kooperatifi, Süt Entegre Tesisleri... 

KOZAN'DA ORMANCILIK

Kozan'da ormancılık faaliyetleri yeterli derecede gelişme göstermemiştir. İlçedeki ormanlık alanlar 945.770 dekarlık bir alan kaplamaktadır. Bu ormanlık alan içerisinde ancak yarıya yakın bir kısmı yetişmiş orman alanıdır. Ormanlar ilçe yüzölçümünün %60'ını kaplamaktadır.
Araştırma sahası içerisinde ormanda faaliyet gösteren ilçe Orman Müdürlüğü'nün faaliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Hazineye ait arazilerin her yı1 500-600 hektarı Kızılçam ağaçları ile ağaçlandırılmaktadır.
2. Özel şahıs arazilerinde ise özellikle kayak ve okaliptüs ağaçları dikimi teşvik edilmektedir.
3. Yangın tahribatlarının asgari hadde indirilmesi için malzeme, yol, telefon, telsiz bakımından her yıl çalışmalar sürdürülmektedir.
4. İlçede amenajman planları yapılmaktadır. İlçe ormancılığının birçok sorunları mevcuttur. Bunlar;
a. Tarla açmak
b. Yangın
c. Kaçakçılık
d. Hayvan otlatmacılığı vs. gibi
Son yıllarda büyük çaplı orman kaçakçılığı yüzünden dağ köylerinde mevcut olan ormanlık alanlar çok daralmıştır. Bununla birlikte İç Anadolu'nun hayvan sahipleri, hayvanlarını kışlatmak için Kozan'ın 600-700 m'nin altındaki (kar düşmeyen) yerlere getirmeleri ilçe ormancılığının büyük sorunlarından bir diğerini teşkil etmektedir. Araştırma sahasında yıllık elde edilen orman ürünlerinin 26.800 siteri yakacak olarak, 63.000 m ise kereste olarak tüketilmektedir.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, Kozan'da kuruluşundan bu yana kadar,
67.260 dekarlık bir sahada tabii ve suni yoldan gençleştirme işlemleri yapmıştır.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nün Kozan ilçesini kapsayan kısmı merkez, Horzum, Akdam, Akçalı işletme şefliklerinden oluşmakta olup, bu bölgelerin toplam sahası 200.000 hektardır.

KOZAN'DA MADENCİLİK

Adana ilimiz maden kaynakları açısından önemli iller arasında olamamakla birlikte, Kozan ve yöresi maden-hammadde kaynakları açısından, Adana ili içinde önemli bir yere ve potansiyele sahiptir. Kozan'ın kaynakları ve potansiyeli Adana ili madenciliğinin çoğunu ve en önemli kısmını oluşturur. Bu çalışmanın amacı, Kozan ve çevresinin (Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) maden ve hammadde kaynaklarının jeolojisi, rezerv ve kalitesi, özellikleri, işletme ve üretim hakkındaki bilgileri ortaya koymaktır.

Kozan ve çevresinde kurşun-çinko, demir gibi metalik madenler, kuvarsit (cam kumu), barit, kireçtaşı gibi endüstri ve sanayi hammaddeleri, kömür gibi enerji hammaddeleri bulunmaktadır.
Demir yörenin en önemli madeni olup, cevherleşmenin bulunduğu coğrafi alanlar, oluşum birimleri ve cevher özellikleri dikkate alınarak yöredeki yataklar iki bölüme ayrılmıştır:
Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli demir yatakları, Feke-Mansurlu bölgesi demir yatakları,
Mansurlu bölgesi demir yataklarının tektonik özellikleri işletme ve üretim için uygun olup, günümüz şartlarında ekonomiktir. Ancak, şu anda demir cevheri fiyatlarının çok ucuz olması, ithalat kolaylığı gibi nedenlerle bölgedeki birçok yatak değerlendirilememektedir. Rezervlerin önemli bir kısmı cevher hazırlama tesislerinin kurulmasıyla demir-çelik fabrikalarına satılabilir.
Bölgede, Cam, Kurşun-Çinko yatakları Horzum ve çevresinde, Tufanbeyli yöresinde bulunmaktadır. Horzum kurşun-çinko yatakları, Kozan'ın 30 km kuzeyinde Doğu Torosların batı kısmında yer almaktadır.

 

KOZAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK

Sanayi, ticaret ve endüstri kuruluşlarının gelişmediği Kozan ekonomisinde tarihten günümüze tarım ve hayvancılık belirleyici olmuştur. Çukurova'nın bereketli topraklarının bir bölümüne hakim olan Kozan insanı geçimini toprağa bağlamıştır. Narenciye, buğday, mısır, sebze ve meyveler Kozan çiftçisinin tercih ettiği ürünlerin başında gelir. Çok büyük olmasa da tarıma bağlı endüstri kuruluşları da yok değil. Bu KOBİ'ler daha çok aile şirketi konumundadır. Kozan'da ticaret de yine tarıma bağlı olarak yapılmaktadır. Hububatçılar bu duruma açık bir örnektir. Ekonomik hayat ürünlerin kazasız belasız hasat edildikten sonra para edip etmemesine bağlıdır. Kozan'ın ekonomik potansiyelini kullanamadığı açıktır.

İlçemizde ağırlıklı ve sürükleyici olarak ekonomik faaliyetlerin başında tarım gelmekte olup arazi varlığı aşağıya çıkartılmıştır.

a) Tarımda kullanılan arazi miktarı                     : 603.200.Dk.
b) Çayır mera arazi miktarı                              : 17.700.Dk.
c) Ormanlık arazi miktarı                                 : 859.370.Dk.
d) Dağlık - Taşlık arazi miktarı                        : 175.180.Dk.
e) Diğerleri (Yerleşim, Bataklı vs.)                   : 35.550.Dk.
T O P L A M ....................................             :1.690.000.Dk.


a) Tarla arazisi                                                  : 458.830.Dk
b) Sebze arazisi                                               : 23.200.Dk
c) Bağ - Bahçe arazisi                                     :18.550.Dk
d) Narenciye arazisi                                         :76.500.Dk
e) Zeytin arazisi                                               :10.330.Dk
f) Okaliptus arazisi                               : 2000.Dk
g) Nadas                                                         :13.700.Dk
T O P L A M.....................................             : 603.200.Dk

Tarımda kullanılan 603.200 Dekar arazinin :
Sulanabilir Tarım arazisi:                                  300.000.Dk
Kuru Tarım arazisi:                              303.200.Dk

Sulama yapılan alanın:   D.S.İ.Sulaması            206.000.Dk
Halk Sulaması                                                 94.000.Dk

D.S.İ.Sulaması Kozan Barajından yapılmaktadır.
Kozan Barajı ve Baraj Gölü: Sulama amaçlı bir barajdır. İlçenin kuzeyinde bulunan barajın yüz ölçümü 6278 Dk'dır. Kırk su ve Düzağaç deresi ile beslenen baraj gölü kış ve özellikle Nisan yağmurlarıyla dolar. Su seviyesinin en yüksek olduğu ay Mayıs ayı olup Kasım ayında en düşük seviyeye inmektedir.

     
BİTKİ TÜRÜ                           EKİLİ ALAN (Da)     ÜRETİM (Ton)

Buğday                                     420.000                                              147.000
Arpa                                       13.000                                                3.250
Yulaf                                       3.000                                                  600
Pamuk (Kuru - Sulu)               8.000                                                 3.150
Mısır (I-II)                               85.000                                                59.500
Soya (I-II)                               6.000                                                  1.600
Narenciye                                73.650                                                            180.000
Zeytin                                      4.590                                                  4.600
Bağ                                         10.050                                                735
Karpuz                                    6.000                                                  18.000
Marul                                      3.000                                                  3.000
Lahana                                    1.500                                                             4.250
Mısır                                       150.000                                              -----------
Soya Fasulyesi                         3.000                                                 ------------

İlçemizde ekonomik faaliyet olarak hayvancılık yaygın olup hayvan varlığı ve hayvan ürünleri aşağıya çıkartılmıştır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI:    26.710
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI:    92.000

Süt Üretimi                              10.800 Ton
Et Üretimi                                 620. Ton
Bal Üretimi                                900 Ton
Yumurta Üretimi              20.000.000 Ad.

Yerli ırk (Sığır) :    8.055 Ad.
K.Melezi                     :    20.930       
Koyun                         :    46.479 Ad.
Keçi                            :    48.100 Ad.
Tavuk                          :    120.000 Ad.
Arı Kovan                   :     60.000 Ad.

İlçemizde Tarım ve Hayvancılığa bağlı olarak; 1 adet Un Fabrikası, 1 adet Yem Fabrikası, 6 adet Mandıra, 4 adet Zeytin Yağı İşleme Tesisi, 4 adet Mısır Kurutma Tesisi, 1 adet Alabalık Tesisi, 17 adet Fırın, 1 adet Narenciye Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi,  1 adet Bal ve Reçel Fabrikası, 3 adet T.M.O., 2 adet Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifi, 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi ve 1 adet Bal Kooperatifi  bulunmaktadır.